Your browser does not support JavaScript!

แหล่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ
และระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

background
แนะนำ
Track-and-Trace-Parcel-Real-Time-og
แนะนำ
31 สิงหาคม 2022

ตลาดการขนส่งพัสดุในไทยมีการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีปริมาณการจัดส่งพัสดุกว่า 7 ล้านชิ้นต่อวัน การมีระบบติดตามพัสดุ (track and trace) ช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ เพิ่มความมั่นใจว่าพัสดุถูกจัดส่งเรียบร้อย ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมากได้นำระบบการเช็คพัสดุมาให้บริการ โดยที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถตรวจพัสดุระหว่างการจัดส่งได้โดยการเช็คเลขพัสดุผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการขนส่งมีให้ เราจึงขอแนะนำผู้บริการขนส่งพัสดุ 5 อันดับที่มีระบบการตรวจเลขพัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   1. Kerry ...

Environmental Friendly Online Shopping_og
13 สิงหาคม 2020

การซื้อขายออนไลน์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2018 ธุรกิจค้าปลีกมีมูลค่าตลาดในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.81 แสนล้านปอนด์ ซึ่งเกือบ 1 ใน 5 เป็นมูลค่าการขายออนไลน์ โดยแบ่งเป็นมูลค่าจากสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้าน 1.23 หมื่นล้านปอนด์ และรายการที่ไม่ใช่อาหาร 5.88 ...

last-mile-obstacle-advantage_og
10 มิถุนายน 2020

เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบการติดตามยังคงเปลี่ยนแปลงระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ให้ผู้ค้าปลีกทั่วโลกและช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธุรกิจหลายๆ สาย และได้เพิ่มโอกาสมากมายให้กับผู้ค้าปลีกที่จะได้เติบโต ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ economy of scale แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าการดำเนินงานของซัพพลายเชนจะสามารถตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นได้ ผู้ค้าปลีกจึงต้องพึ่งพาพาร์ทเนอร์การขนส่งที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถส่งของตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า ดังนั้น การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของผู้ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถส่งของได้ภายในวัน หรือภายในวันถัดไป McKinsey Global Institute ประมาณการว่าอุตสาหกรรมการขนส่งและคลังสินค้ามีระดับศักยภาพในการทำงานแบบอัตโนมัติสูงเป็นอันดับสามเมื่อเทียบกับทุกภาคธุรกิจ ...

Next for Logistics_og
15 พฤษภาคม 2020

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ และเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทโลจิสติกส์นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ IoT และ Big Data รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมาก ภายในปี 2030 ตลาดโลจิสติกส์จะมีมูลค่าประมาณ 75 ...

Logistics Market_og
13 พฤษภาคม 2020

จากผลวิจัยล่าสุดของบริษัท Transport Intelligence (Ti) พบว่าตลาดโลจิสติกส์ทั่วโลกมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2019 หลังจากเติบโตในอัตราที่แท้จริง 4.9% ในปี 2018 ที่ถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่นักวิจัยได้มองไปถึงปี 2023 การคาดการณ์ของ Transport Intelligence ต่ออัตราส่วนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ...

ecommerce change logistics and supply chain_og
20 ธันวาคม 2018

ความนิยมและความต้องการในอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมทั้งความต้องการบริการจัดส่งแบบวันเดียวล้วนผลักดันให้บริษัทต่างๆ และหุ้นส่วนด้านโลจิสติกส์ต้องปรับรูปแบบทั้งคลังสินค้าและการจัดส่งเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่อีคอมเมิร์ซจะขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ๆ ไม่มีระบบโกดังและโลจิสติกส์พร้อมใช้งานสำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ลูกค้าคาดหวัง ในอดีต ระยะเวลานับตั้งแต่สินค้าออกจากโกดังจนถึงมือลูกค้า ซึ่งต้องผ่านช่องทางการค้าปลีก ไม่ได้เป็นสิ่งที่นำมาพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ในการเลือกที่ตั้งโกดัง แต่จะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ปัจจุบันนี้ หากบริษัทอีคอมเมิร์ซยังต้องอยู่ในการแข่งขันที่รุนแรง พวกเขาต้องให้ความสำคัญกับที่ตั้งของโกดังและเครือข่ายโลจิสติกส์ ...

1 ... 2 3 4 5 6