Your browser does not support JavaScript!

แหล่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ
และระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

background
แนะนำ
Track-and-Trace-Parcel-Real-Time-og
แนะนำ
31 สิงหาคม 2022

ตลาดการขนส่งพัสดุในไทยมีการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีปริมาณการจัดส่งพัสดุกว่า 7 ล้านชิ้นต่อวัน การมีระบบติดตามพัสดุ (track and trace) ช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ เพิ่มความมั่นใจว่าพัสดุถูกจัดส่งเรียบร้อย ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมากได้นำระบบการเช็คพัสดุมาให้บริการ โดยที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถตรวจพัสดุระหว่างการจัดส่งได้โดยการเช็คเลขพัสดุผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการขนส่งมีให้ เราจึงขอแนะนำผู้บริการขนส่งพัสดุ 5 อันดับที่มีระบบการตรวจเลขพัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   1. Kerry ...

8 ตุลาคม 2020

ทุกจังหวัดจะมีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังเช่น กาญจนบุรี เชียงใหม่ หรือภูเก็ต มีจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ขณะที่จังหวัดอื่นๆ เช่น หนองคาย วางตำแหน่งตัวเองเป็นเมืองการค้าชายแดน จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางตลาดสดในภูมิภาค นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่าจังหวัดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเป็นช่องทางจำหน่ายอาหารส่งออกที่สำคัญ จังหวัดนี้มีทำเลที่เอื้ออำนวย อยู่ใกล้กับเมืองหลวงและสนามบินดอนเมือง ...

1 2 3 4 5 ... 6