แหล่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ
และระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

background
แนะนำ
Reverse Logistics_og
แนะนำ
17 กันยายน 2020

ต้องขอบคุณการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของอีคอมเมิร์ซ ที่ทำให้โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ได้รับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังทำให้โลจิสติกส์ย้อนกลับมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น   การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ปริมาณสินค้าคงคลังที่เกิดจากสินค้าที่ถูกตีกลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกานับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติ (NRF) ประมาณการว่าสินค้ามูลค่ามากกว่า 400 พันล้านดอลลาร์ จะถูกส่งคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน ...

  Last-Mile-Delivery_og
  27 สิงหาคม, 2020

  ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง เพิ่มมากขึ้นทุกวัน บริการเสริมอย่างการแจ้งเตือนการจัดส่ง และการติดตามพัสดุ ไม่ได้มีความสำคัญแค่ในการส่งของด่วนหรือการส่งของสำคัญอีกต่อไป แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ ทั้งในมุมมองของผู้บริโภคและธุรกิจ ในการเผชิญการแข่งขันระดับโลก ผู้จัดการโลจิสติกส์จะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในส่วนของการลดต้นทุนการจัดส่ง และการพัฒนาการบริการลูกค้า การเพิ่มขึ้นของบทลงโทษในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งที่ใช้โดย Walmart ในสหรัฐอเมริกา คือการเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ให้บริการรายย่อยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากบริการขนส่งไมล์สุดท้าย ...

  Supply Chain Logistics_og
  20 สิงหาคม, 2020

  บริษัทที่ดำเนินงานด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจอยู่เสมอว่าระบบโลจิสติกส์มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กระบวนการที่จะทำให้ระบบซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นมีความซับซ้อน และการจัดการขั้นตอนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนให้กับลูกค้าสามารถประสบปัญหาได้ในทุกขั้นตอน หากผู้จัดการซัพพลายเชนสามารถมีข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละขั้นตอน จะนำไปสู่บริการจัดส่งที่ดีขึ้น หนึ่งในปัญหาสำคัญในซัพพลายเชน คือการควบคุมต้นทุน เช่น ในบริษัทขนาดใหญ่ที่ระบบซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับยานพาหนะในเชิงพาณิชย์หลายร้อยคัน ต้นทุนจากการใช้ยานพาหนะเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการด้านการเงินของบริษัท การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูง มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ด้วยการนำเทคโนโลยีการติดตามยานพาหนะมาใช้ จะทำให้ผู้จัดการขนส่งสามารถจัดการหาวิธีควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น    ขั้นตอนแรก ...

  Environmental Friendly Online Shopping_og
  13 สิงหาคม, 2020

  การซื้อขายออนไลน์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2018 ธุรกิจค้าปลีกมีมูลค่าตลาดในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.81 แสนล้านปอนด์ ซึ่งเกือบ 1 ใน 5 เป็นมูลค่าการขายออนไลน์ โดยแบ่งเป็นมูลค่าจากสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้าน 1.23 หมื่นล้านปอนด์ และรายการที่ไม่ใช่อาหาร 5.88 ...

  last-mile-obstacle-advantage_og
  10 มิถุนายน, 2020

  เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบการติดตามยังคงเปลี่ยนแปลงระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ให้ผู้ค้าปลีกทั่วโลกและช่วยให้บริษัทต่างๆ ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธุรกิจหลายๆ สาย และได้เพิ่มโอกาสมากมายให้กับผู้ค้าปลีกที่จะได้เติบโต ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ economy of scale แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าการดำเนินงานของซัพพลายเชนจะสามารถตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นได้ ผู้ค้าปลีกจึงต้องพึ่งพาพาร์ทเนอร์การขนส่งที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถส่งของตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า ดังนั้น การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของผู้ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถส่งของได้ภายในวัน หรือภายในวันถัดไป McKinsey Global Institute ประมาณการว่าอุตสาหกรรมการขนส่งและคลังสินค้ามีระดับศักยภาพในการทำงานแบบอัตโนมัติสูงเป็นอันดับสามเมื่อเทียบกับทุกภาคธุรกิจ ...

  Logistics-Tech-in-Asia_og
  29 พฤษภาคม, 2020

  ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ในเอเชีย 1. ขนาดของตลาด และการขาดการลงทุนด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่ในสามอันดับแรกของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ระดับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ยังน้อยกว่าภาคธุรกิจอื่น เช่น ด้านการเงิน อย่างมาก ยกตัวอย่าง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสตาร์ทอัพในกลุ่ม E-commerce และ Fintech แต่ละกลุ่มได้สามารถระดมทุนสำเร็จมากกว่า ...

  DHL-Tetra-Pak-Warehouse_og
  20 พฤษภาคม, 2020

  ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของโลกอย่าง DHL Supply Chain ประกาศว่า พวกเขาได้ประสบความสำเร็จในการติตตั้งระบบจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจรในคลังสินค้าสิงค์โปร ที่เป็นคลังสินค้าบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปของบริษัทข้ามชาติอย่าง Tetra Pak จากสวีเดน คลังสินค้าอัจฉริยะแห่งแรกของ DHL ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีการนำเทคโนโลยี Digital Twin มาปรับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองดิจิทัลในการทำความเข้าใจและจัดการสินค้าให้ดีขึ้น Jerome ...