Your browser does not support JavaScript!

แหล่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ
และระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

background
แนะนำ
Track-and-Trace-Parcel-Real-Time-og
แนะนำ
31 สิงหาคม 2022

ตลาดการขนส่งพัสดุในไทยมีการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีปริมาณการจัดส่งพัสดุกว่า 7 ล้านชิ้นต่อวัน การมีระบบติดตามพัสดุ (track and trace) ช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ เพิ่มความมั่นใจว่าพัสดุถูกจัดส่งเรียบร้อย ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมากได้นำระบบการเช็คพัสดุมาให้บริการ โดยที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสามารถตรวจพัสดุระหว่างการจัดส่งได้โดยการเช็คเลขพัสดุผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการขนส่งมีให้ เราจึงขอแนะนำผู้บริการขนส่งพัสดุ 5 อันดับที่มีระบบการตรวจเลขพัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   1. Kerry ...

Pathum Thani ASEAN Wide Food Hub_og
8 ตุลาคม 2020

ทุกจังหวัดจะมีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังเช่น กาญจนบุรี เชียงใหม่ หรือภูเก็ต มีจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ขณะที่จังหวัดอื่นๆ เช่น หนองคาย วางตำแหน่งตัวเองเป็นเมืองการค้าชายแดน จังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางตลาดสดในภูมิภาค นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่าจังหวัดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเป็นช่องทางจำหน่ายอาหารส่งออกที่สำคัญ จังหวัดนี้มีทำเลที่เอื้ออำนวย อยู่ใกล้กับเมืองหลวงและสนามบินดอนเมือง ...

Logistics-SMEs-Global_og
1 ตุลาคม 2020

ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากเกาหลีใต้ในการพัฒนาและผลักดันอีคอมเมิร์ซไปสู่ตลาดโลก รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้ส่งออกในรูปแบบอีคอมเมิร์ซระดับโลกให้มากถึง 15,000 รายให้ได้ภายใน 3 ปีข้างหน้า หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งของเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกันผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยมุ่งเน้นไปที่ร้านค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพในการไปสู่การค้าออนไลน์ในระดับโลก   เกาหลีใต้จะวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจ SMEs โดยมุ่งเน้นการส่งออกซึ่งปัจจุบันมีความเฟื่องฟูจากกระแสความนิยม K-Pop ในตลาดต่างชาติ ให้ขยายไปยังส่วนอื่นๆ เช่นผลิตภัณฑ์ด้านความงาม แฟชั่น เครื่องเขียนและอื่นๆ ...

Reverse Logistics_og
17 กันยายน 2020

ต้องขอบคุณการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของอีคอมเมิร์ซ ที่ทำให้โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ได้รับความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังทำให้โลจิสติกส์ย้อนกลับมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น   การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ปริมาณสินค้าคงคลังที่เกิดจากสินค้าที่ถูกตีกลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกานับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติ (NRF) ประมาณการว่าสินค้ามูลค่ามากกว่า 400 พันล้านดอลลาร์ จะถูกส่งคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน ...

Last-Mile-Delivery_og
27 สิงหาคม 2020

ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อบริการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง เพิ่มมากขึ้นทุกวัน บริการเสริมอย่างการแจ้งเตือนการจัดส่ง และการติดตามพัสดุ ไม่ได้มีความสำคัญแค่ในการส่งของด่วนหรือการส่งของสำคัญอีกต่อไป แต่เป็นความต้องการพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ ทั้งในมุมมองของผู้บริโภคและธุรกิจ ในการเผชิญการแข่งขันระดับโลก ผู้จัดการโลจิสติกส์จะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในส่วนของการลดต้นทุนการจัดส่ง และการพัฒนาการบริการลูกค้า การเพิ่มขึ้นของบทลงโทษในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งที่ใช้โดย Walmart ในสหรัฐอเมริกา คือการเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ให้บริการรายย่อยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากบริการขนส่งไมล์สุดท้าย ...

Supply Chain Logistics_og
20 สิงหาคม 2020

บริษัทที่ดำเนินงานด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจอยู่เสมอว่าระบบโลจิสติกส์มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กระบวนการที่จะทำให้ระบบซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นมีความซับซ้อน และการจัดการขั้นตอนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนให้กับลูกค้าสามารถประสบปัญหาได้ในทุกขั้นตอน หากผู้จัดการซัพพลายเชนสามารถมีข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละขั้นตอน จะนำไปสู่บริการจัดส่งที่ดีขึ้น หนึ่งในปัญหาสำคัญในซัพพลายเชน คือการควบคุมต้นทุน เช่น ในบริษัทขนาดใหญ่ที่ระบบซัพพลายเชนเกี่ยวข้องกับยานพาหนะในเชิงพาณิชย์หลายร้อยคัน ต้นทุนจากการใช้ยานพาหนะเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการด้านการเงินของบริษัท การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูง มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ด้วยการนำเทคโนโลยีการติดตามยานพาหนะมาใช้ จะทำให้ผู้จัดการขนส่งสามารถจัดการหาวิธีควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น    ขั้นตอนแรก ...

1 2 3 4 5 ... 6