ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส่วนมากคาดว่าจะส่งสินค้าได้ภายใน 2 ชั่วโมงในปี 2571

By Editor Logisticsbid - MjUg4LiY4Lix4LiZ4Lin4Liy4LiE4LihIDIwMTg=

งานวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำโดย Zebra Technologies Corporation พบว่าร้อยละ 67 ของบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์คาดว่าจะสามารถให้บริการส่งสินค้าภายในวันเดียวกันได้ภายในปี 2566 และร้อยละ 55 คาดว่าจะสามารถให้บริการส่งสินค้าภายใน 2 ชั่วโมงได้ภายในปี 2571

ผลการวิจัยในโครงการ Future of Fulfilment Vision Study ในส่วนของเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเตรียมการรับมือกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบออนดีมานต์ ของฝั่งผู้ผลิต บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ และผู้ค้าปลีก ได้เผยออกมาแล้ว

ประเด็นสำคัญจากการศึกษาได้แก่:

ร้อยละ 92 ของผู้ตอบระบุว่าเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยกลยุทธ์ออมนิชาแนล (Omni-Channel) คือความท้าทายที่สำคัญ

ผู้บริหารจำนวน 7 ใน 10 คนที่ทำการสำรวจเห็นด้วยว่าผู้ค้าปลีกจะเปลี่ยนร้านค้าให้กลายเป็นศูนย์กลางการตอบสนองความต้องการซึ่งให้บริการคืนสินค้าได้ด้วย

ใน APAC ผู้ตอบร้อยละ 93 เห็นด้วยว่าการยอมให้ลูกค้าคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์และการจัดการกับการคืนสินค้ายังคงเป็นความท้าทายอยู่

ทุกวันนี้ องค์กรร้อยละ 55 ยังคงใช้วิธีการทำงานด้วยกระดาษและเอกสาร ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการโลจิสติกส์ในแบบ Omni-Channel

เป็นที่คาดกันว่าเทคโนโลยีการระบุข้อมูลโดยใช้ความถี่คลื่นวิทยุหรือ RFID และแพลทฟอร์มจัดการคลังสินค้าจะเติบโตขึ้นจากร้อยละ 32 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 95 ในปี 2571

ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่มองไปในอนาคตเปิดเผยว่าซัพพลายเชนในรุ่นต่อๆ ไปนั้นจะสะท้อนถึงอัจฉริยภาพทางธุรกิจและอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายของการขนส่งและแรงงานในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

ลิงก์อ้างอิง: insideretail.com.au/news/most-logistics-providers-expect-to-offer-2-hour-delivery-by-2028-201807